Η Utelit αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων αποθήκευσης των δεδομένων σας. Το εξειδικευμένο προσωπικό της με γνώσεις υψηλού επιπέδου επάνω στα δίκτυα δεδομένων και την αρχιτεκτονική συστημάτων μπορεί σε συνεννόηση με το υπεύθυνο προσωπικό της εταιρείας σας να σχεδιάσει και να υλοποιήσει λύσεις φύλαξης δεδομένων με τη χρήση συσκευών από τους κορυφαίους κατασκευαστές τέτοιων συστημάτων (QNAP, Synology, Western Digital).

Η κεντρική φύλαξη των δεδομένων σας και η πρόσβαση σε αυτά σε συνδυασμό πάντα με την απόκτηση αντιγράφου ασφαλείας σε τακτά χρονικά διαστήματα αποτελούν τον πιο αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο χρήσης των δεδομένων σας σε σχέση με τη λογική της τοπικής φύλαξης και επεξεργασίας ανά θέση εργασίας και ανά χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση όμως μπορούμε να προσαρμόσουμε τη λύση της αποθήκευσης των δεδομένων σας ακριβώς στις επιθυμίες και τις ανάγκες που προκύπτουν από τα ιδιαίτερες συνθήκες της δικής σας επιχείρησης.

 

 

NASv2