Για μια εταιρεία με πολλά και σημαντικά δεδομένα δεν αρκεί μόνο να υπάρχει η υποδομή για την αποθήκευσή τους και την εύκολη πρόσβαση σε αυτά. Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για αποθήκευση αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων και ιδανικά σε διαφορετικό φυσικό ή γεωγραφικό χώρο από το χώρο που φυλάσσονται τα αποθηκευμένα δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο σε περίπτωση φυσικής καταστροφής (πχ φωτιάς) δεν θα υπάρξει απώλεια τους.

Τα μέσα για την υλοποίηση μιας τέτοιας λύσης, εκτός από τη «συσκευή προορισμού» του backup (είτε hardware, είτε εικονικό μηχάνημα), περιλαμβάνουν και τα αντίστοιχα λογισμικά τα οποία θα πραγματοποιήσουν τελικά το backup.

Με προϊόντα, των κορυφαίων εταιρειών στο χώρο, Symantec, Acronis και Veeam, η Utelit μπορεί να προσαρμόσει το backup των δεδομένων σας ακριβώς στις ανάγκες της εταιρείας σας σχετικά με τον τρόπο (πλήρες, σταδιακό, μόνο αλλαγές) ή τον χρόνο (προγραμματισμένο, χειροκίνητο) που επιθυμείτε να γίνεται το αντίγραφο ασφαλείας.

 

 

Veeamv2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

symantecv1