Αναλαμβάνουμε έργα απoμακρυσμένης εγκατάστασης ή παραμετροποίησης τηλεφωνικών κέντρων ή συστημάτων. Χωρίς την ανάγκη της φυσικής μας παρουσίας μπορούμε να παραμετροποιήσουμε ή να εγκαταστήσουμε τηλεφωνικά κέντρα και συστήματα στο χώρο σας μόνο με τη βοήθεια των τεχνολογιών που παρέχουν απομακρυσμένη πρόσβαση (TeamViewer, Ammyy, VNC, VPNconnections κλπ).

Με μόνες προϋποθέσεις την υπάρχουσα υποδομή σε hardware και τη παρουσία του πελάτη για τις απαραίτητες ρυθμίσεις αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου την εγκατάσταση ή/και παραμετροποίηση του συστήματός σας.

Ταχύτητα, αποτελεσματικότητα, μειωμένο κόστος χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς είναι μερικά μόνο από τα οφέλη της δυνατότητας που προσφέρουμε για απομακρυσμένη εγκατάσταση/παραμετροποίηση.