Η UTELIT Ltd διαθέτει τους εξειδικευμένους μηχανικούς αλλά και τη τεχνογνωσία να σας προσφέρει τη δυνατότητα ελέγχου και παρακολούθησης του δικτύου δεδομένων σας.

Θέματα που άπτονται της ασφάλειας δικτύου, της κατανάλωσης και διαμοιρασμού πόρων, προβλημάτων διασύνδεσης μεταξύ συσκευών στο δίκτυο ή ειδικής παραμετροποίησης τους απαιτούν real-timeπαρακολούθηση και άμεση ενημέρωση του χειριστή για την κατάστασή του.

Διαθέτουμε τη γνώση και τα εργαλεία να παρακολουθήσουμε:

- Την κίνηση πακέτων μέσα στο δίκτυο σας που δημιουργούν πιθανό πρόβλημα.
- Τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται, τα network sessionsπου ανοίγονται από και προς το δίκτυό σας
- Συσκευές ή μη εξουσιοδοτημένους χρήστες που καταναλώνουν πόρους του δικτύου σας (bandwidth)
- Επίπεδα λειτουργίας και επίπεδα πόρων (CPU, Memory loads) των ίδιων των συσκευών σας (PC’s, Servers, routersκλπ)
- Την «υγεία» και τη συνδεσιμότητα τηλεφωνικών ΙΡ συσκευών με το τηλεφωνικό σας κέντρο.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε διαθέτουν τη δυνατότητα ορισμού επιπέδων συναγερμού. Αυτοί οι συναγερμοί μας ενημερώνουν άμεσα ανάλογα με τη σοβαρότητα και με τον τρόπο που επιθυμούμε (mail, SMS, οπτική υπενθύμιση σε panel ελέγχου).

Τέλος συνήθως δίνεται και η δυνατότητα γεωγραφικής απεικόνισης απομακρυσμένων δικτυακών σημείων και των μεταξύ τους διασυνδέσεων.