Μια εγκατάσταση ασύρματου δικτύου παρέχει πολλά οφέλη σε μια επιχείρηση. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι μπορούν να δουλέψουν αποκλειστικά με τη χρήση ασύρματου δικτύου, γίνεται εξοικονόμηση πόρων που θα απαιτούνταν για την εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης.
Η ελευθερία κίνησης παράλληλα με την απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα της επιχείρησης αυξάνει την παραγωγικότητα.
Σε εταιρείες μεγαλύτερης κλίμακας (ασφαλιστικές, ξενοδοχεία) η Utelit μπορεί με τη χρήση εξοπλισμού από τους κορυφαίους κατασκευαστές (Cisco, Ubiquity) να προσφέρει υψηλού επιπέδου λύσεις που παρέχουν ευκολία και κυρίως ασφάλεια και διαχωρισμό πρόσβασης σε επισκέπτες εργαζόμενους ή ανώτερα στελέχη.

Wireless hotspots

Η UTELIT βρίσκεται στη θέση να προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση για wireless hotspots για οποιαδήποτε επιχείρηση προσφέροντας τα ακόλουθα:

 • Αποτύπωση χώρου επιχείρησης και μελέτη ραδιοκάλυψης.
 • Προμήθεια όλου του αναγκαίου εξοπλισμού (wireless access points, bridges, κεραίες κλπ) και λοιπής δικτυακής υποδομής (switches, routers κλπ) για την ανάπτυξη και λειτουργία του ασύρματου hotspot
 • Μελέτη αναγκών επιχείρησης και hotspot σε εύρος ζώνης και πρόταση για βέλτιστη ευρυζωνική σύνδεση στο Internet.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση της ιστοσελίδας (web site) παρουσίασης του hotspot και πλοήγησης - πρόσβασης στις υπηρεσίες του
 • Η UTELIT ΕΠΕ είναι επίσης σε θέση να αναλάβει όλη τη διαδικασία για την προώθηση - προβολή του Hotspot αλλά και της ίδιας της επιχείρησης μέσα από websites με μεγάλη επισκεψιμότητα.

Wireless Metropolitan Area Networks (Ασύρματα Μητροπολιτικά Δίκτυα)

H Utelit ΕΠΕ διαθέτει εξειδικευμένους μηχανικούς με πολυετή πείρα στο σχεδιασμό, μελέτη εγκατάστασης και υλοποίηση ασύρματων ζεύξεων LMDS αλλά και ασύρματων μητροπολιτικών δικτύων (Wireless Metropolitan Area Network-WMAN). Οι μηχανικοί μας έχουν υλοποιήσει εκατοντάδες μελέτες ασύρματων δικτύων για λογαριασμό μερικών από τις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών στον ελλαδικό χώρο, όπως είναι ο ΟΤΕ Α.Ε και η ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε., καθώς επίσης και για λογαριασμό Δημοτικών Αρχών.
Η εμπειρία των μηχανικών μας καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα αναγκών που μπορεί να προσφέρει πληθώρα λύσεων ασύρματης διασύνδεσης – δικτύωσης δύο ή περισσοτέρων σημείων σε όποια τοπολογία απαιτείται, με τη χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών (WiFi a, WiFi g, WiMAX) και των αντίστοιχων πρωτοκόλλων (802.11 a, 802.11 b, 802.16).

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι:

 • RF Planning
 • Site Survey
 • Network planning and design
 • Assemble-Configuration
 • Installation
 • Testing
 • Network Monitoring
 • Network Operation and Maintenance

* * * * *            * * * * *           * * * * *           * * * * *           * * * * *

CASE STUDY 1

pylaros network

Tο πρώτο παράδειγμα υλοποίησης ασύρματου μητροπολιτικού δικτύου αφορά το Δήμο Πυλαρέων του Νομού Κεφαλληνίας. Η έκταση γεωγραφικής κάλυψης ανέρχεται στα 20 km2 και η πληθυσμιακή κάλυψη ξεπερνά τους 1000 κατοίκους κατανεμημένους σε περισσότερους από 12 οικισμούς. Οι κόμβοι του δικτύου είναι συνολικά 8. Το ασύρματο δίκτυο καλύπτει τις ανάγκες πολλαπλών ομάδων χρηστών. Πιο συγκεκριμένα καλύπτει τις ανάγκες ασύρματης δικτύωσης του Δήμου και τις ανάγκες ασύρματης δικτύωσης των κατοίκων και τουριστών πάνω από την ίδια φυσική υποδομή, χρησιμοποιώντας όμως δυο εντελώς διαφορετικά δίκτυα. Η τεχνολογία που έχουμε χρησιμοποιήσει επιτρέπει την ελεύθερη και δωρεάν διασύνδεση των χρηστών σε τοπικό επίπεδο παρέχοντάς τους συγχρόνως και σύνδεση με το Διαδίκτυο. Παράλληλα βασιζόμενοι στον ίδιο εξοπλισμό έχουμε δημιουργήσει ένα δεύτερο ασύρματο δίκτυο ασφαλούς σύνδεσης Δημοτικών μόνο ασύρματων κόμβων-συσκευών για τη μεταξύ τους σύνδεση, αλλά και την παροχή πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Τα δυο αυτά ξεχωριστά δίκτυα διασυνδέονται μέσω τριών ανεξάρτητων DSL γραμμών στο διαδίκτυο. Οι δυο DSL γραμμές ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών και η τρίτη τις ανάγκες του Δήμου. Οι τρεις αυτές γραμμές παρόλο που συνδέονται σε ανεξάρτητους και γεωγραφικά απομακρυσμένους ασύρματους κόμβους μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες όλων των χρηστών λόγω της χρήσης πρωτοκόλλου δρομολόγησης μεταξύ των ασύρματων κόμβων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο σε περίπτωση απώλειας κάποιας γραμμής DSL αναλαμβάνουν οι υπόλοιπες δυο την δρομολόγηση των πακέτων προς το διαδίκτυο. Στο συγκεκριμένο επίσης δίκτυο έχει υλοποιηθεί μηχανισμός εξασφάλισης ποιότητας υπηρεσίας για την ικανοποίηση των αναγκών όλων των χρηστών και τον ορισμό προτεραιοτήτων ανά χρήστη - υπηρεσία. Η διασύνδεση των σημείων έγινε με χρήση εξοπλισμού MIKROTIC, τον οποίο παραμετροποιήσαμε και δοκιμάσαμε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας πριν την τελική εγκατάσταση μέσα σε στεγανά κουτιά εξωτερικού χώρου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην στεγανοποίηση του εξοπλισμού, των συνδέσεων κυματοδηγών και καλωδιακών υποδομών.

* * * * *            * * * * *           * * * * *           * * * * *           * * * * *

 

CASE STUDY 2

n ionia network

Το δεύτερο παράδειγμα υλοποίησης ασυρματικού δικτύου της UTELIT ΕΠΕ αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ασύρματου δικτύου για την κάλυψη αναγκών του δήμου Ν. Ιωνίας Μαγνησίας. Οι ανάγκες που καλύφθηκαν αφορούσαν κτιριακές εγκαταστάσεις του δήμου που απείχαν μέχρι και 4 Km από το σταθμό βάσης. Το έντονο αστικό περιβάλλον στο οποίο έπρεπε να γίνει η εγκατάσταση των ασύρματων σταθμών ήταν ένα από τα προβλήματα που κληθήκαμε να λύσουμε. Έγινε η χρήση αναμεταβιβαστικών σταθμών λόγω μη ύπαρξης οπτικών επαφών μεταξύ των σημείων που έπρεπε να διασυνδεθούν και του κεντρικού σταθμού. Η διασύνδεση των σημείων έγινε με χρήση εξοπλισμού Cisco, τον οποίο παραμετροποιήσαμε και δοκιμάσαμε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας πριν την τελική εγκατάσταση μέσα σε στεγανά κουτιά εξωτερικού χώρου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην στεγανοποίηση του εξοπλισμού, των συνδέσεων κυματοδηγών και καλωδιακών υποδομών. Έγινε επίσης εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας σε όλα τα κεραιοσυστήματα για προστασία των μηχανημάτων και του ανθρώπινου δυναμικού.